Konsultacja fizjoterapeutyczna


Konsultacja fizjoterapeutyczna


– w trakcie wizyty przeprowadza się dokładny wywiad oraz badanie funkcjonalne pacjenta z wykorzystaniem specjalistycznych testów diagnostycznych dla potrzeb fizjoterapii. Kolejnym etapem jest analiza dodatkowych badań (jeśli pacjent takie posiada) np: RTG, Rezonans Magnetyczny, Tomografia Komputerowa, USG, dokumentacja medyczna. Po przeprowadzeniu badań i postawieniu diagnozy, planowany jest proces leczenia indywidualnie dostosowany do stanu i potrzeb pacjenta.


 


Celem konsultacji


jest postawienie diagnozy i odnalezienie możliwej przyczyny dolegliwości. Następnie ustalenie procesu leczenia, który nie tylko niweluje objawy, ale również eliminuje ich możliwe przyczyny. Dlatego w swojej pracy zawsze szczególną uwagę zwracam na odpowiednią profilaktykę, zalecenia oraz edukację pacjenta.


© 2020. All Rights Reserved. Designed by Erizo.pl